soest1

soest2

soest3

soest4

locatie: landschap tussen Soest en Amersfoort
met: Paul Voncken
jaar: 2010

De tweede grote landschapsopdracht behelsde naast een analyse ook het veder ontwikkelen van concrete ontwerpplannen aan de hand van beleid, ecologie en overige ruimtelijke claims. De beleefbaarheid van natuur en cultuurhistorie (in ons gebied vooral de relicten van de Grebbelinie) vormden de dragers van mijn plan.

Landbouw is geen natuurlijke vijand van de natuur of de recreatie, integendeel! Als moestuinier en (voormalig) uitbater van een kampeerboerderij zie ik mogelijkheden voor stadse mensen die de ‘boer op gaan’ om streekproducten te kopen en zo in contact te komen met het agrarische landschap terwijl de boer op zoek gaat naar de stad om er op de boerenmarkt te staan of om agrotoerisme te ontwikkelen. Dit alles vergt uiteraard wel dat agrariërs bijvoorbeeld zullen moeten wennen aan het delen van hun woon- en werkdomein met recreanten.

van boven naar beneden: detailuitwerkingen: vogelvlucht recreatieboerderij met erfbeplanting, diverse doorsnedes; landschapsontwerp met versterking oude hoevenlandschapsstructuur, ecologisch bedrijventerrein en herstel van bos- en laanstructuren en erfbeplantingen;foto’s onder meer doelsoorten (o.a.grutto) Eemwaaien bij Huizen, oude schaapskooi in het gebied.