Vlissingen5

Vlissingen1

Vlissingen2principe bioscoopplat

Vlissingen4

opgave: masterplan voormalig Spuikomgebied Vlissingen (afstudeeropdracht)
locatie: Vlissingen (Walcheren, Zeeland)
omvang: ca. 15 ha
jaar: 2012

De Spuikom is een beladen niemandsland tussen boulevard, wijken en oude binnenstad van Vlissingen dat al jaren wacht op betere tijden en een nieuwe bestemming. Na het verlies van de havenreinigings- en later waterbergingsfunctie werd het gebied, dat nog steeds als een ‘ badkuip’ met badranden (komwallen) in de stad ligt, opgeknipt door de Spuikomweg en een bioscoop, de locatie van ‘Film by the Sea’. Aan de zeezijde verscheen een hoogbouwboulevard van Belgische allure.

Wat nu te beginnen met dit pauzelandschap? Hoe kun je ook zonder helder programma het gebied kwaliteit geven, waar stad en recreatie/toerisme ieder van profiteert? De oplossing ligt in het ontwerp van een multifunctioneel (duin)bos, een stedelijke ‘manteling’, in het verlengde van de bestaande bosstructuren op Walcheren dat als een groen vliegwiel gaat fungeren voor allerlei nieuwe (tijdelijke) stedelijke, culturele en recreatieve functies. Het opnieuw in profiel brengen van de randen van de badkuip maakt het gebied spannend en de historie en oorspronkelijke functie beleefbaar. Een nieuwe bosvijver in de kern van het gebied doet oude tijden, waarin volop kon worden geschaatst en gevist, herleven, maar biedt ook een ruimtelijke verbinding tussen de verschillende zones in het bos.

van boven naar beneden: masterplan Spuikom Vlissingen; doorsnede gebied ontwerp (boven) en bestaand; doorsnede en impressie nieuw profiel Spuikomweg, bosvijver en Film (bioscoop) ‘In the woods’ en uitpandig Cinecitybalkon; vliegwielconcept.