bonaire1 bonaire5bonaire2

bonaire3 bonaire4

masterplan en inrichting buitenterrein Brede School
Bonaire, Kralendijk
omvang: 6,5 ha
jaar: 2011
i.s.m. Attika Architecten, Amsterdam

Bonaire, een bijzondere Nederlandse gemeente, is gelegen in het zuidelijke deel van de Caraïbische Zee en is een van de benedenwindse eilanden van de Kleine Antillen.

De ontwerpopgave bestond uit het inrichten van een multifunctioneel buitenterrein rondom een nieuw te bouwen Brede School. Het plangebied, een voormalig bosbouwgebied, ligt ingeklemd tussen Noord Saliña, een oude Indiaanse buurt, een nog te ontwikkelen nieuwe wijk, een doorgaande weg en een gepland bedrijventerrein annex woonwijk. Voor het masterplan is een uitgebreide analyse gemaakt van de biotiek en abiotiek, cultuurhistorie, ecologie, ruimtegebruik en stedenbouwkundige structuur. Voorts een onderzoek naar lokale materialen, kleurgebruik en inheemse beplantingen (pnv).

Op het eiland is een uitgebreide inventarisatie gemaakt van hoogtepeilen, bestaande beplantingen, hydrologie en pnv. Daarnaast is een onderzoek gedaan naar alternatieve beheermogelijkheden aan de hand van interviews met alle stakeholders: kwekers, leerkrachten, beleidsmakers, kinderen en natuurbeschermers.

Van boven naar beneden:  impressie van het binnenplein; functiekaart Bonaire; groen bongodak en gebouwenensemble, materialenstudie; masterplan,natuurlijke en cultuurbeplantingen en doorsnede van het terrein met gebouwen.