screen-shot-2013-02-11-at-3-40-11-pm screen-shot-2013-02-11-at-3-39-23-pm-1024x617-1 screen-shot-2013-02-11-at-3-39-23-pm-1024x617 screen-shot-2013-02-11-at-8-58-33-pm-636x310

locatie: Doetinchem, voormalige Ambtsbegraafplaats
omvang: 6,5 ha
jaar: 2009

Voor wie het wil zien is er zoveel te beleven op een oude begraafplaats. Het zijn groene parels in een stedelijk landschap die van een ongekende schoonheid zijn.

Prachtige, verstilde en sfeervolle plekken, die vanzelfsprekend de dood als thema hebben, maar ook het leven zelf. Het levende groen krijgt de kans om tot volle wasdom te komen en is rijk aan ecologische waarden. Oude bomen spreiden hun grote, troostrijke takken uit, Taxussen bereiken ongekende formaten en klimop en mossen bedekken de prachtige, verweerde stenen. Het krioelt er van het leven: vogels, vlinders, korstmossen, paddestoelen, inheemse planten, insecten en kleine zoogdieren.

Dit alles maakt begraafplaatsen de moeite waard om te bezoeken en voor de toekomst zorgvuldig te bewaren. Als ontwerpopgave was het voor mij de uitdaging om de romantiek van deze omsloten plek in de stad optimaal beleefbaar te maken.

van boven naar beneden: ontwerp; referentiebeelden van o.a. Jacques Wirtz (foto Wirtz) en Huis te Vraag in Amsterdam, impressie van de nieuwe laan van Magnolia kobus en Taxus bacchata